Коментар щодо порядку
видачі технічних умов на приєднання до мереж водопроводу та каналізації
юридичних осіб та фізичних осіб та проведення технічного нагляду за будівництвом для
заключення постійного договору

kom tex11

1. Фізична або юридична особа (далі Замовник), яка має у власності чи користуванні земельну ділянку або існуючу будівлю і має намір приєднати об'єкт будівництва чи існуючий об'єкт до мереж централізованого водопостачання та (або) водовідведення звертається у виробничо — технічний   відділ    підприємства   для   отримання   роз'яснень  щодо   порядку підготовки та видачі технічних умов (прийом: вівторок, четвер з 8-30 до 16-00).

2. Замовник після перевірки пакету документів та візування інженером ВТВ з підготовки технічних умов заяви на видачу технічних умов подає її разом з пакетом документів в канцелярію підприємства. Перед візуванням заяви Замовник проводить попередню оплату за видачу технічних умов. Замовник в обов'язковому порядку вказує в заяві про наявність чи відсутність послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення на об'єкті на момент подачі заяви.

3. Після отримання документів з канцелярії інженер ВТВ з підготовки технічних умов виносить їх на комісію по розгляду технічних умов (далі Комісія) та передає копію заяви і викопіювання з місцем розташування об'єкту інспекції водних ресурсів для проведення обстеження на предмет встановлення користування послугами з централізованого водопостачання та (або) водовідведення і їх законності.

4. Комісія щопонеділка о 13:00 розглядає подані заяви та виносить рішення по приєднанню до мереж централізованого водопостачання та (або) водовідведення по кожному об'єкту окремо та складається секретарем протокол засідання Комісії.

5. В разі зазначення в заяві на видачу нових технічних умов наявності приєднання до мереж централізованого водопостачання та (або) водовідведення проводиться обстеження об'єкту та встановлюються точки приєднання, про що складається відповідний акт обстеження стандартної форми та схема підключення. Обстеження проводиться на протязі двох робочих днів інженером ВТВ з нагляду за будівництвом, при необхідності залучаються представники РЕМВ, РЕМК.

6. Після розгляду документів на засіданні Комісії інженером ВТВ з підготовки технічних умов виготовляються технічні умови, візуються та підписуються.

7. Термін видачі технічних умов — десять робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.

8. В технічних умовах на приєднання до мереж централізованого водопостачання та (або) водовідведення зазначаються:

- основні відомості, зокрема найменування та адреса об'єкта містобудування, замовника, вид будівництва;
- місце приєднання до відповідних інженерних мереж, вимоги до обладнання вузлів приєднання;
- основні розрахункові інженерні параметри об'єкта містобудування:
а) для водопостачання - гарантована кількість і якість води господарсько-питного користування, тиск у місці підключення, умови використання систем зворотного та повторного промислового водопостачання, будівництва резервуарів чистої води, використання води на технічні потреби, необхідність будівництва насосних станцій для підвищення тиску води, водомірних вузлів, обґрунтовані вимоги до збільшення пропускної здатності діючих мереж та інші заходи, спрямовані на підвищення стійкості роботи системи водопостачання;
б) для каналізації - кількість і якість стічних вод, вимоги до впровадження роздільних систем промислової та господарсько-побутової каналізації, локальних очисних споруд промислових стоків, вимірювачів кількості і якості стоків, решіток тощо, обґрунтовані вимоги до збільшення пропускної здатності діючих мереж та інші заходи, спрямовані на підвищення стійкості роботи системи водовідведення.В разі відсутності на відповідній території можливості приєднання до мереж централізованого водопостачання або водовідведення технічні умови надаються:

В разі відсутності на відповідній території можливості приєднання до мереж централізованого водопостачання або водовідведення технічні умови надаються:

  а) за відсутності централізованого водопостачання - з альтернативних джерел (свердловина, шахтний колодязь) при наданні довідки сертифікованої лабораторії про відповідність води державним нормам;

  б) за відсутності централізованого водовідведення - до локальних очисних споруд при наданні довідки місцевої СЕС на будівництво або про відповідність споруд санітарним нормам.

10. Приєднання об'єкту Замовника до мереж водопостачання та (або) водовідведення, що знаходяться у приватній або відомчій власності, здійснюється за наявності дозволу власника.

11. Технічні умови надаються власнику або довіреній особі при наданні відповідного доручення та після укладення договору на проведення робіт з технічного нагляду за будівництвом.

12. Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта. зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника.

13. При необхідності може проводитись позачергова комісія по розгляду технічних умов.

14. Після отримання технічних умов Замовник виготоляє та погоджує проектну документацію на приєднання до мереж водопостачання та (або) водовідведення. Проектну документацію на приєднання до мереж водопостачання та (або) водовідведення може виготовити будь — яка організація, що має ліцензію на даний вид господарської діяльності в тому числі і КП “Вінницяоблводоканал”.

15. При наявності технічних умов та погодженої проектної документації з влаштування мереж та споруд водопроводу (каналізації), а також ордера на проведення робіт, пов'язаних з тимчасовим погіршенням благоустрою, замовник в період проведення будівництва (реконструкції) викликає інженера ВТВ з нагляду за будівництвом для проведення поетапного технічного нагляду за їх будівництвом.

16. Інженер ВТВ з нагляду за будівництвом перевіряє відповідність влаштування мереж та споруд водопроводу (каналізації) до розробленої проектної документації і вимог нормативних документів, шляхом проведення їх огляду та перевірки.

17. Нагляд за гідравлічним випробуванням дворових мереж водопроводу (каналізації), що виконуються будівельно – монтажною організацією, здійснює інженер ВТВ з нагляду за будівництвом одноосібно, після чого виписує відповідні акти гідравлічного випробування, один примірник, яких підшивається в справу замовника. Нагляд за гідравлічним випробуванням вуличних (магістральних) мереж водопроводу (каналізації) проводить інженер ВТВ з нагляду за будівництвом спільно з представниками мереж водопроводу та каналізації, після чого інженером мережі водопроводу (каналізації) виписуються відповідні акти гідравлічного випробування, один примірник, яких підшивається в справу замовника.

18. Після проведених оглядів та перевірок, в разі відсутності зауважень, інженер ВТВ з нагляду за будівництвом підписує акти прихованих робіт, складених будівельно – монтажною організацією, що виконує роботи, один примірник, яких підшивається в справу замовника.

19. Замовник надає інженеру ВТВ з нагляду за будівництвом виконавчу документацію: виконавчу схему, паспорта колодязів, сертифікати якості використаних труб, які також підшиваються в справу замовника.

20. Підключення до мереж водопроводу та каналізації здійснюється тільки при наявності довідки від МКП “АТЦ” про відновлення благоустрою на місці розкопки в повному обсязі.

21. Інженер ВТВ з нагляду за будівництвом для приєднання до мереж водопроводу (каналізації) виписує наряд на підключення та передає його у відповідний підрозділ (мережа водопроводу, мережа каналізації) для проведення підключення.

22. Район з експлуатації мереж водопроводу (каналізації) в 10 – ти денний термін виконують роботи з підключення, (підтвердженням виконання робіт є наряд на підключення, в якому вказана дата підключення та підпис замовника). Після виконання приєднання інженер м/в пломбує запірну арматуру в закритому стані з відповідною відміткою в наряді та складанням акту пломбування, який підшивається в особову справу споживача.

23. Виконання робіт із знезараження прокладеного водопроводу здійснюється представниками мережі водопроводу спільно з представником хіміко – бактеріологічної лабораторії шляхом хлорування з послідуючою промивкою, складається відповідний акт знезараження та довідка про відповідність якості води санітарним нормам, один примірник яких підшивається до справи замовника.

24. Проведення підключення до мереж водопроводу (каналізації) іншою спеціалізованою будівельно – монтажною організацією здійснюється після надання інженером ВТВ з нагляду за будівництвом наряду – дозволу на виконання приєднання. Підключення здійснюється в присутності інженера ВТВ з нагляду за будівництвом. Після виконання приєднання інженер ВТВ з нагляду за будівництвом пломбує запірну арматуру в закритому стані з відповідною відміткою в наряді та складанням акту пломбування, який підшивається в особову справу споживача.

25. Після підтвердження підключення до мереж водопроводу (каналізації) готується відповідний пакет документів спільно з замовником для укладення постійної угоди на надання послуг з водопостачання та водовідведення в договірно – претензійній групі ВЗП.

26. Інженером ВТВ з нагляду за будівництвом, для внесення інформації в електронну карту міста, надається в групу інвентаризації виконавча схема прокладених мереж водопроводу (каналізації). Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно – каналізаційного господарства на потязі тижня забезпечує внесення даних до електронної карти міста та передає виконавчу схему інженеру ВТВ з нагляду за будівництвом.

27. Для укладення постійної угоди на надання послуг з водопостачання та водовідведення обов’язковим є наявність акту Державної комісії про введення об’єкту в експлуатацію (надається замовником інженеру ВТВ з нагляду за будівництвом).

28. Передача технічної документації (акт Державної комісії про введення об’єкту в експлуатацію, технічні умови, проект, акти гідравлічного випробування водопроводу (каналізації), акти прихованих робіт, виконавча схема, сертифікати якості використаних труб, довідка з СЕС, акт знезараження, довідка про відповідність якості води санітарним нормам, договір з перевізником, акт балансового розмежування, акт технічного прийняття форма №1) в ВЗП здійснюється інженером ВТВ з нагляду за будівництвом в ВЗП.

29. Укладення договору приєднання з замовником здійснюється працівниками договірно – претензійної групи ВЗП.

30. Зняття пломби на запірній арматурі та пломбування лічильника здійснюється інженером ВЗП, зі складенням відповідного акту, який підшивається у справу споживача.