Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року зі звітом незалежного аудитора