Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року зі звітом незалежного аудитора