Період Боргові зобов'язання, тис.грн.
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
1 квартал
2021
112782 188085