Період Боргові зобов'язання, тис.грн.
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
1 півріччя
2021
119321 155039