Період Боргові зобов'язання, тис.грн.
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
2016 25381 46350