Період Боргові зобов'язання, тис.грн.
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
1 квартал
2018
122916 81394