Період Боргові зобов'язання, тис.грн.
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
1 півріччя
2018
116443 91107