Період Боргові зобов'язання, тис.грн.
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
2018 116 809 152 285