Період Боргові зобов'язання, тис.грн.
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
1 півріччя
2020
97963 181329