Період Боргові зобов'язання, тис.грн.
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
І півріччя
2019
111834 184407