Період Боргові зобов'язання, тис.грн.
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
2020 107579 192494