53-72-18 - аварійно-диспетчерська служба, 0800-754-044 - колцентр, 
67-03-12 - приймальня,  сайт: www.vinvk.com.ua, е-mail:office@vinvk.com.ua
Telegram-канал: t.me/vinvoda_info

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Запит на отримання інформації подається за стандартною формою, затвердженною наказом КП "Вінницяоблводоканал" №386 від 30 листопада 2011р

Зразок форми можна скачати тут.

Запит подається в відділ діловодства та інформаційного забезпечення КП «Вінницяоблводоканал» (1-й поверх, кабінет №12). Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

 

П О Р Я Д О К

доступу до публічної інформації, розпорядником якої є підприємство

1. Відповідно до ст. 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Підприємство, відповідно до ст.13 Закону України “Про доступ до публічної інформації” є розпорядником публічної інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

На підприємстві доступ до публічної інформації забезпечується шляхом: оприлюднення інформації на веб-сайті підприємства та надання інформації за запитами на інформацію.

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном) на вибір запитувача.

3. Запит на інформацію має містити:

3.1. Ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є.

3.2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

3.3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

4. Всі запити на публічну інформацію, які надходять до підприємства, подаються на реєстрацію до відділу діловодства або за телефоном — 53-72-85, факсом  66-45-27.

5. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

6. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”), не розглядаються.

7. Запит подається керівнику підприємства або посадовій особі, яка виконує обов'язки керівника підприємства. Згідно з резолюцією, виконавець готує проект відповіді. Відповідь реєструється вканцелярії і надсилається адресату.

8. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

9. Розмір фактичних витрат на копіювання та/або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, встановлюється в межах граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію".

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

10. Відповідь на запит на інформацію надається підприємством не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

11. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, підприємство може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

12. У разі, коли підприємство не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що запитувач повідомляється письмово.

13. Підприємство має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) підприємство не володіє і не зобов'язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Відповідь підприємства про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Якщо підприємству відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується належному розпоряднику інформації разом із супровідним листом з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

14. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

15. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

Звіт про запити на отримання публічної інформації за 2021р

 

Назад

Малюнки дітей

На сайті 49 гостей та 0 користувачів