Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року зі звітом незалежного аудитора