Період Боргові зобов'язання, тис.грн.
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
2014 17959 34771