Період Боргові зобов'язання, тис.грн.
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
2015 114374 23827