Період Боргові зобов'язання, тис.грн.
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
9 місяців
2018
113579 147154