Період Боргові зобов'язання, тис.грн.
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
9 місяців
2019
120645 193905