21022, м.Вінниця, вул.Київська 173, 67-03-12 - приймальня, 0800-754-044 - колцентр
53-72-18 - аварійно-диспетчерська служба, сайт: www.vinvk.com.ua, е-mail:office@vinvk.com.ua
Telegram-канал: t.me/vinvoda_info

Якість води за квітень 2022

Інформація

щодо якості питної води за квітень 2022 р.


п/п
ПоказникФактична
концентрація
Норма для водопровідної питної води, згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
1 Запах, бали 1/2 не більше 2
2 Смак та присмак, бали 1 не більше 2
3 Кольоровість, градуси 10 — 15 не більше 20 (35)1
4 Каламутність, мг/дм3 0,8 — 1,7 не більше 0,58 (2,0)1
5 Водневий показник (рН), од. рН 7,44 — 7,78 6,5 - 8,5
6 Залізо загальне, мг/дм3 0,05 — 0,06 не більше 0,2
7 Загальна жорсткість, моль/м3 4,6 — 5,4 не більше 7,0
8 Марганець, мг/дм3 0,05 — 0,06 не більше 0,05
9 Сульфати, мг/дм3 49,6 — 52,5 не більше 250
10 Сухий залишок*, мг/дм3 397 — 419 не більше 1000
11 Хлориди, мг/дм3 42 — 47 не більше 250
12 Нітрати, мг/дм3 <0,5 — 1,4 не більше 50,0
13 Амоній, мг/дм3 0,05 — 0,09 не більше 0,5
14 Нітрити, мг/дм3 <0,003 не більше 0,5
15 Мідь, мг/дм3 < 0,02 не більше 1,0
16 Поліфосфати, мг/дм3 0,06 — 0,08 не більше 3,5
17 Цинк, мг/дм3 < 0,005 не більше 1,0
18 Алюміній, мг/дм3 0,12 — 0,33 не більше 0,5
19 Кадмій, мг/дм3 < 0,001 не більше 0,001
20 Миш,як, мг/дм3 < 0,01 не більше 0,01
21 Молібден, мг/дм3 < 0,0025 не більше 0,07
22 Ртуть, мг/дм3 < 0,0005 не більше 0,0005
23 Свинець, мг/дм3 < 0,0005 не більше 0,01
24 Хром, мг/дм3 < 0,05 не більше 0,05
25 Нікель, мг/дм3 < 0,01 не більше 0,02
26 АПАР, мг/дм3 0,021 — 0,022 не більше 0,5
27 Залишковий хлор вільний 0,02 — 0,49 не більше 0,5
28 Залишковий хлор зв'язаний 0,8 — 1,20 не більше 1,2
29 Фториди, мг/дм3 0,19 не більше 0,7 (ІV), 1,2 (ІІІ), 1,5 (ІІ)
30 Нафтопродукти, мг/дм3 0,039 —0,040 не більше 0,1
31 Натрій, мг/дм3 27,76 — 27,78 не більше 200,0
32 Кремній, мг/дм3 0,07 не більше 10,0
33 Кобальт, мг/дм3 < 0,05 не більше 0,1
34 Селен, мг/дм3 < 0,0005 не більше 0,01
35 Сурма, мг/дм3 не більше 0,005
36 Стронцій, мг/дм3 не більше 7,0
37 Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3 4,92 — 5,16 не більше 5,0
38 Загальні коліформи, КУО/100 см3 відсутні відсутність
39 Мікробне число, КУО/ см3 1 — 10 не більше 50
40 Ентерококи, КУО/100 см3 відсутні відсутність
41 Е.coli, КУО/100 см3 відсутні відсутність
42 Коліфаги, БУО/дм3 відсутні відсутність
43 Тригалогенметани (сума: хлороформ+ бромоформ+ дибромхлорметан+ бромдихлорметан), мкг/дм3 68,402 — 68,9793 не більше 100
44 Хлороформ, мкг/дм3 48,3426 — 52,8674 не більше 60
45 1,2 - дихлоретан, мкг/дм3 відсутній не більше 3
46 Дибромхлорметан, мкг/дм3 8,164 — 8,271 не більше 10
47 Тетрахлорвуглець, мкг/дм3 відсутній не більше 2
48 Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3 відсутні не більше 10
49 Патогенні кишкові найпростіші (клітини, цисти в 50 дм3) відсутні відсутність
50 Кишкові гельмінти (клітини, яйця, личинки в 50 дм3) відсутні відсутність

1 - норматив діє до 01.01.2022 у від

* для показника встановлено рівень фізіологічної повноцінності:
для жорсткості від 1,5 до 7,0 моль/м
3
для сухого залишку від 200 до 500 мг/дм
3повідності до виноски 1 таблиці 2 додатку 1

Якість води за березень 2022

Інформація

щодо якості питної води за березень 2022 р.


п/п
ПоказникФактична
концентрація
Норма для водопровідної питної води, згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
1 Запах, бали 1/2 не більше 2
2 Смак та присмак, бали 1 не більше 2
3 Кольоровість, градуси 10 — 18 не більше 20 (35)1
4 Каламутність, мг/дм3 0,8 — 2,0 не більше 0,58 (2,0)1
5 Водневий показник (рН), од. рН 6,9 — 7,71 6,5 - 8,5
6 Залізо загальне, мг/дм3 < 0,05 — 0,07 не більше 0,2 (1,0)1
7 Загальна жорсткість, моль/м3 4,3 — 6,3 не більше 7,0 (10)1
8 Марганець, мг/дм3 0,04 не більше 0,05 (0,5)1
9 Сульфати, мг/дм3 71 — 78,1 не більше 250 (500)1
10 Сухий залишок, мг/дм3 374 — 469 не більше 1000 (1500)1
11 Хлориди, мг/дм3 40 — 47 не більше 250 (350)1
12 Нітрати, мг/дм3 <0,5 — 4,7 не більше 50,0
13 Амоній, мг/дм3 0,05 — 0,3 не більше 0,5 (2,6)1
14 Нітрити, мг/дм3 <0,003 — 0,01 не більше 0,5
15 Мідь, мг/дм3 < 0,02 не більше 1,0
16 Поліфосфати, мг/дм3 0,03 — 0,04 не більше 3,5
17 Цинк, мг/дм3 < 0,005 не більше 1,0
18 Алюміній, мг/дм3 0,08 — 0,50 не більше 0,5
19 Кадмій, мг/дм3 < 0,001 не більше 0,001
20 Миш,як, мг/дм3 < 0,01 не більше 0,01
21 Молібден, мг/дм3 < 0,0025 не більше 0,07
22 Ртуть, мг/дм3 < 0,0005 не більше 0,0005
23 Свинець, мг/дм3 < 0,0005 не більше 0,01
24 Хром, мг/дм3 < 0,05 не більше 0,05
25 Нікель, мг/дм3 < 0,01 не більше 0,02
26 АПАР, мг/дм3 0,031 — 0,032 не більше 0,5
27 Залишковий хлор вільний 0,02 — 0,49 не більше 0,5
28 Залишковий хлор зв'язаний 0,8 — 1,20 не більше 1,2 (2,0)1
29 Фториди, мг/дм3 0,21 0,7 (ІV), 1,2 (ІІІ), 1,5 (ІІ)
30 Нафтопродукти, мг/дм3 0,041 —0,043 не більше 0,1
31 Натрій, мг/дм3 28,36 — 28,42 не більше 200,0
32 Кремній, мг/дм3 1,08 — 1,09 не більше 10,0
33 Кобальт, мг/дм3 < 0,05 не більше 0,1
34 Селен, мг/дм3 < 0,0005 не більше 0,01
35 Сурма, мг/дм3 < 0,0005 не більше 0,005
36 Стронцій, мг/дм3 < 0,01 не більше 7,0
37 Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3 4,84 — 5,16 не більше 5,0
38 Загальні коліформи, КУО/100 см3 відсутні відсутність
39 Мікробне число, КУО/ см3 1 — 8 не більше 100
40 Ентерококи, КУО/100 см3 відсутні відсутність
41 Е.coli, КУО/100 см3 відсутні відсутність
42 Коліфаги, БУО/дм3 відсутні відсутність
43 Тригалогенметани (сума: хлороформ+ бромоформ+ дибромхлорметан+ бромдихлорметан), мкг/дм3 66,4717 — 67,0311 не більше 100
44 Хлороформ, мкг/дм3 43,5867 — 54,1276 не більше 60
45 1,2 - дихлоретан, мкг/дм3 відсутній не більше 3
46 Дибромхлорметан, мкг/дм3 9,063 — 9,115 не більше 10
47 Тетрахлорвуглець, мкг/дм3 відсутній не більше 2
48 Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3 відсутні не більше 10
49 Патогенні кишкові найпростіші (клітини, цисти в 50 дм3) відсутні відсутність
50 Кишкові гельмінти (клітини, яйця, личинки в 50 дм3) відсутні відсутність

1 - норматив діє до 01.01.2022 у відповідності до виноски 1 таблиці 2 додатку 1

Якість води за лютий 2022

Інформація

щодо якості питної води за лютий 2022 р.


п/п
ПоказникФактична
концентрація
Норма для водопровідної питної води, згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
1 Запах, бали 1/2 не більше 2
2 Смак та присмак, бали 1 не більше 2
3 Кольоровість, градуси 12 — 18 не більше 20 (35)1
4 Каламутність, мг/дм3 0,8 — 2,0 не більше 0,58 (2,0)1
5 Водневий показник (рН), од. рН 7,11 — 7,82 6,5 - 8,5
6 Залізо загальне, мг/дм3 < 0,05 не більше 0,2 (1,0)1
7 Загальна жорсткість, моль/м3 6,2 — 7,1 не більше 7,0 (10)1
8 Марганець, мг/дм3 0,05 не більше 0,05 (0,5)1
9 Сульфати, мг/дм3 76,66 — 81,13 не більше 250 (500)1
10 Сухий залишок, мг/дм3 481 — 548 не більше 1000 (1500)1
11 Хлориди, мг/дм3 42 — 48 не більше 250 (350)1
12 Нітрати, мг/дм3 4,63 — 8,73 не більше 50,0
13 Амоній, мг/дм3 0,1 — 2,6 не більше 0,5 (2,6)1
14 Нітрити, мг/дм3 0,003 — 0,014 не більше 0,5
15 Мідь, мг/дм3 < 0,02 не більше 1,0
16 Поліфосфати, мг/дм3 0,04 — 0,05 не більше 3,5
17 Цинк, мг/дм3 < 0,005 не більше 1,0
18 Алюміній, мг/дм3 0,08 — 0,50 не більше 0,5
19 Кадмій, мг/дм3 < 0,001 не більше 0,001
20 Миш,як, мг/дм3 < 0,01 не більше 0,01
21 Молібден, мг/дм3 < 0,0025 не більше 0,07
22 Ртуть, мг/дм3 < 0,0005 не більше 0,0005
23 Свинець, мг/дм3 < 0,0005 не більше 0,01
24 Хром, мг/дм3 < 0,05 не більше 0,05
25 Нікель, мг/дм3 < 0,01 не більше 0,02
26 АПАР, мг/дм3 0,032 — 0,036 не більше 0,5
27 Залишковий хлор вільний 0,02 — 0,49 не більше 0,5
28 Залишковий хлор зв'язаний 0,8 — 1,20 не більше 1,2 (2,0)1
29 Фториди, мг/дм3 0,21 0,7 (ІV), 1,2 (ІІІ), 1,5 (ІІ)
30 Нафтопродукти, мг/дм3 0,036 —0,044 не більше 0,1
31 Натрій, мг/дм3 27,18 — 27,23 не більше 200,0
32 Кремній, мг/дм3 3,08 — 3,16 не більше 10,0
33 Кобальт, мг/дм3 < 0,05 не більше 0,1
34 Селен, мг/дм3 < 0,0005 не більше 0,01
35 Сурма, мг/дм3 не більше 0,005
36 Стронцій, мг/дм3 не більше 7,0
37 Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3 4,92 — 5,0 не більше 5,0
38 Загальні коліформи, КУО/100 см3 відсутні відсутність
39 Мікробне число, КУО/ см3 2 — 9 не більше 100
40 Ентерококи, КУО/100 см3 відсутні відсутність
41 Е.coli, КУО/100 см3 відсутні відсутність
42 Коліфаги, БУО/дм3 відсутні відсутність
43 Тригалогенметани (сума: хлороформ+ бромоформ+ дибромхлорметан+ бромдихлорметан), мкг/дм3 70,1716 — 71,3323 не більше 100
44 Хлороформ, мкг/дм3 48,0364 — 52,4019 не більше 60
45 1,2 - дихлоретан, мкг/дм3 відсутній не більше 3
46 Дибромхлорметан, мкг/дм3 9,036 — 9,151 не більше 10
47 Тетрахлорвуглець, мкг/дм3 відсутній не більше 2
48 Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3 відсутні не більше 10
49 Патогенні кишкові найпростіші (клітини, цисти в 50 дм3) відсутні відсутність
50 Кишкові гельмінти (клітини, яйця, личинки в 50 дм3) відсутні відсутність

1 - норматив діє до 01.01.2022 у відповідності до виноски 1 таблиці 2 додатку 1

Якість води за cічень 2022

Інформація

щодо якості питної води за cічень 2022 р.


п/п
ПоказникФактична
концентрація
Норма для водопровідної питної води, згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
1 Запах, бали 1/2 не більше 2
2 Смак та присмак, бали 1 не більше 2
3 Кольоровість, градуси 10 — 18 не більше 20 (35)1
4 Каламутність, мг/дм3 0,6 — 2,0 не більше 0,58 (2,0)1
5 Водневий показник (рН), од. рН 7,23 — 7,56 6,5 - 8,5
6 Залізо загальне, мг/дм3 0,06 — 0,08 не більше 0,2 (1,0)1
7 Загальна жорсткість, моль/м3 5,8 — 6,9 не більше 7,0 (10)1
8 Марганець, мг/дм3 0,04 не більше 0,05 (0,5)1
9 Сульфати, мг/дм3 62,47 — 68,55 не більше 250 (500)1
10 Сухий залишок, мг/дм3 426 — 539 не більше 1000 (1500)1
11 Хлориди, мг/дм3 37 — 46 не більше 250 (350)1
12 Нітрати, мг/дм3 3,44 — 6,49 не більше 50,0
13 Амоній, мг/дм3 1,39 — 2,6 не більше 0,5 (2,6)1
14 Нітрити, мг/дм3 < 0,003 — 0,013 не більше 0,5
15 Мідь, мг/дм3 < 0,02 не більше 1,0
16 Поліфосфати, мг/дм3 0,14 — 0,19 не більше 3,5
17 Цинк, мг/дм3 < 0,005 не більше 1,0
18 Алюміній, мг/дм3 0,07 — 0,49 не більше 0,5
19 Кадмій, мг/дм3 < 0,001 не більше 0,001
20 Миш,як, мг/дм3 < 0,01 не більше 0,01
21 Молібден, мг/дм3 < 0,0025 не більше 0,07
22 Ртуть, мг/дм3 < 0,0005 не більше 0,0005
23 Свинець, мг/дм3 < 0,0005 не більше 0,01
24 Хром, мг/дм3 < 0,05 не більше 0,05
25 Нікель, мг/дм3 < 0,01 не більше 0,02
26 АПАР, мг/дм3 0,032 — 0,036 не більше 0,5
27 Залишковий хлор вільний 0,13 — 0,49 не більше 0,5
28 Залишковий хлор зв'язаний 1,0 — 1,20 не більше 1,2 (2,0)1
29 Фториди, мг/дм3 0,19 0,7 (ІV), 1,2 (ІІІ), 1,5 (ІІ)
30 Нафтопродукти, мг/дм3 0,029 —0,030 не більше 0,1
31 Натрій, мг/дм3 30,07 — 30,12 не більше 200,0
32 Кремній, мг/дм3 2,83 — 2,86 не більше 10,0
33 Кобальт, мг/дм3 < 0,05 не більше 0,1
34 Селен, мг/дм3 < 0,0005 не більше 0,01
35 Сурма, мг/дм3 не більше 0,005
36 Стронцій, мг/дм3 не більше 7,0
37 Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3 4,88 — 5,0 не більше 5,0
38 Загальні коліформи, КУО/100 см3 відсутні відсутність
39 Мікробне число, КУО/ см3 2 — 13 не більше 100
40 Ентерококи, КУО/100 см3 відсутні відсутність
41 Е.coli, КУО/100 см3 відсутні відсутність
42 Коліфаги, БУО/дм3 відсутні відсутність
43 Тригалогенметани (сума: хлороформ+ бромоформ+ дибромхлорметан+ бромдихлорметан), мкг/дм3 72,683 — 72,7754 не більше 100
44 Хлороформ, мкг/дм3 49,5811 — 53,2374 не більше 60
45 1,2 - дихлоретан, мкг/дм3 відсутній не більше 3
46 Дибромхлорметан, мкг/дм3 8,428 — 8,915 не більше 10
47 Тетрахлорвуглець, мкг/дм3 відсутній не більше 2
48 Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3 відсутні не більше 10
49 Патогенні кишкові найпростіші (клітини, цисти в 50 дм3) відсутні відсутність
50 Кишкові гельмінти (клітини, яйця, личинки в 50 дм3) відсутні відсутність

1 - норматив діє до 01.01.2022 у відповідності до виноски 1 таблиці 2 додатку 1

Якість води за грудень 2021

Інформація

щодо якості питної води за грудень 2021 р.


п/п
ПоказникФактична
концентрація
Норма для водопровідної питної води, згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
1 Запах, бали 1/2 не більше 2
2 Смак та присмак, бали 1 не більше 2
3 Кольоровість, градуси 10 — 12 не більше 20 (35)1
4 Каламутність, мг/дм3 0,8 — 1,5 не більше 0,58 (2,0)1
5 Водневий показник (рН), од. рН 7,16 — 7,69 6,5 - 8,5
6 Залізо загальне, мг/дм3 < 0,05 не більше 0,2 (1,0)1
7 Загальна жорсткість, моль/м3 5,0 — 6,0 не більше 7,0 (10)1
8 Марганець, мг/дм3 0,02 — 0,03 не більше 0,05 (0,5)1
9 Сульфати, мг/дм3 68,15 — 69,77 не більше 250 (500)1
10 Сухий залишок, мг/дм3 380 — 401 не більше 1000 (1500)1
11 Хлориди, мг/дм3 42 — 47 не більше 250 (350)1
12 Нітрати, мг/дм3 1,22 — 4,42 не більше 50,0
13 Амоній, мг/дм3 0,06 — 1,81 не більше 0,5 (2,6)1
14 Нітрити, мг/дм3 < 0,003 не більше 0,5
15 Мідь, мг/дм3 < 0,02 не більше 1,0
16 Поліфосфати, мг/дм3 0,10 — 0,11 не більше 3,5
17 Цинк, мг/дм3 < 0,005 не більше 1,0
18 Алюміній, мг/дм3 0,15 — 0,38 не більше 0,5
19 Кадмій, мг/дм3 < 0,001 не більше 0,001
20 Миш,як, мг/дм3 < 0,01 не більше 0,01
21 Молібден, мг/дм3 < 0,0025 не більше 0,07
22 Ртуть, мг/дм3 < 0,0005 не більше 0,0005
23 Свинець, мг/дм3 < 0,0005 не більше 0,01
24 Хром, мг/дм3 < 0,05 не більше 0,05
25 Нікель, мг/дм3 < 0,01 не більше 0,02
26 АПАР, мг/дм3 0,023 — 0,024 не більше 0,5
27 Залишковий хлор вільний 0,02 — 0,49 не більше 0,5
28 Залишковий хлор зв'язаний 0,8 — 1,20 не більше 1,2 (2,0)1
29 Фториди, мг/дм3 0,18 0,7 (ІV), 1,2 (ІІІ), 1,5 (ІІ)
30 Нафтопродукти, мг/дм3 0,031 —0,033 не більше 0,1
31 Натрій, мг/дм3 28,22 — 28,29 не більше 200,0
32 Кремній, мг/дм3 1,41 — 1,44 не більше 10,0
33 Кобальт, мг/дм3 < 0,05 не більше 0,1
34 Селен, мг/дм3 < 0,0005 не більше 0,01
35 Сурма, мг/дм3 не більше 0,005
36 Стронцій, мг/дм3 не більше 7,0
37 Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3 4,84 — 5,0 не більше 5,0
38 Загальні коліформи, КУО/100 см3 відсутні відсутність
39 Мікробне число, КУО/ см3 1 — 15 не більше 100
40 Ентерококи, КУО/100 см3 відсутні відсутність
41 Е.coli, КУО/100 см3 відсутні відсутність
42 Коліфаги, БУО/дм3 відсутні відсутність
43 Тригалогенметани (сума: хлороформ+ бромоформ+ дибромхлорметан+ бромдихлорметан), мкг/дм3 72,6455 — 73,0542 не більше 100
44 Хлороформ, мкг/дм3 48,976 — 53,1211 не більше 60
45 1,2 - дихлоретан, мкг/дм3 відсутній не більше 3
46 Дибромхлорметан, мкг/дм3 9,126 — 9,434 не більше 10
47 Тетрахлорвуглець, мкг/дм3 відсутній не більше 2
48 Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3 відсутні не більше 10
49 Патогенні кишкові найпростіші (клітини, цисти в 50 дм3) відсутні відсутність
50 Кишкові гельмінти (клітини, яйця, личинки в 50 дм3) відсутні відсутність

1 - норматив діє до 01.01.2022 у відповідності до виноски 1 таблиці 2 додатку 1

  Висновок: якість води відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Малюнки дітей

На сайті 46 гостей та 0 користувачів