21022, м.Вінниця, вул.Київська 173, 67-03-12 - приймальня,
53-72-18 - аварійно-диспетчерська служба, сайт: www.vinvk.com.ua, е-mail:office@vinvk.com.ua

вінницяоблводоканал22 березня 2018 року у актовій залі адмінприміщення КП “Вінницяоблводоканал” відбулось пленарне засідання Координаційної Ради під керівництвом голови обласної Ради Анатолія ОЛІЙНИКА, під час якого говорили про стан забезпечення населення області якісною питною водою та хід виконання Обласної програми “Питна вода” на 2008-2020 роки.

УчасникиУчасть у зібранні взяли: заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК, голови районних та міських рад, депутати, голови постійних комісій, депутатських фракцій обласної Ради, голови райдержадміністрацій, голови сільських, селищних, міських об’єднаних територіальних громад, представники засобів масової інформації.

За підсумками 2017 року виконані роботи на 8 об’єктах з будівництва та реконструкції мереж водопостачання та свердловин. Роботи виконувались в м. Бар, с. Комарівка, с. Журавлівка, Барського р-ну, с. Курашівка, с. Михайлівка, с. Галайківка, Муровано-Куриловецького району та смт.Теплик. Бюджетні кошти та позички були розподілені на 8 об’єктів на загальну суму 4 млн. грн., як зазначив голова обласної Ради Анатолій ОЛІЙНИК під час пленарного засідання. Загальні витрати коштів зі всіх рівнів бюджету та коштів підприємств на розвиток та реконструкцію систем централізованого водопостачання та водовідведення за 2017 рік складають 38,3 млн. грн.

Під час обговорення виконання програми “Питна вода” виступили директор Департаменту ЖКГ, енергетики та інфраструктури, депутат обласної Ради Сергій ВОЛКОВ, начальник КП “Вінницяоблводоканал” Олександр ЧЕРНЯТИНСЬКИЙ, голова постійної комісії обласної Ради з питань ЖКГ, енергоефективності та енергозбереження Андрій КОВАЛЬОВ, голова Барської райради Михайло ПІДДУБНИЙ, голова Ямпільської райради Сергій ГАДЖУК, Вапнярський селищний голова Олександр ГОРЕНЮК, заступник голови КО “Обласний Фонд сприяння інвестиціям та будівництву” Анатолій РИБАК.

На завершення пленарного засідання Координаційної ради було прийнято рішення про визначення переліку проектів централізованого водопостачання та водовідведення, які потребують першочергового виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту в області; визначити напрями і джерела фінансування зазначених проектів, в тому числі, за рахунок бюджетних коштів та позичок Обласної програми “Питна вода” за дольової участі місцевих бюджетів та коштів населення та розпочати їх реалізацію.

Інформація та фото
отримані з офіційного сайту Вінницької обласної Ради.

Програма “Питна вода України”

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою у необхідних обсягах відповідно до Законів України “Про питну воду та питне водопостачання” та “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного добробуту населення”.

Розроблення Програми обумовлено такими проблемами:

 • незадовільною якістю води у поверхневих та підземних джерелах питного водопостачання;
 • потенційною загрозою ускладнення санітарної, епідеміологічної та екологічної ситуації в окремих регіонах країни внаслідок незадовільної якості питної води та очистки стічних вод;
 • незадовільним технічним станом систем водопідготовки та очистки стічних вод;
 • необхідністю перегляду та вдосконалення нормативно-правової бази у сфері питної води та питного водопостачання;
 • застосуванням застарілих технологій, конструкцій та обладнання в системах водопідготовки та очистки стічних вод;
 • дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для підвищення якості питної води та очистки стічних вод, розвитку та удосконалення систем водопідготовки та очистки стічних вод.

Послуги населенню України з централізованого водопостачання та водовідведення надають понад 350 спеціалізованих підприємств.

Питне водопостачання в Україні здійснюється на 79% за рахунок використання поверхневих вод. Майже 80% водних ресурсів України становлять водні ресурси басейну р. Дніпро. З р. Дніпра забезпечуються водою понад 30 мільйонів осіб, або 2/3 усього населення України. Більшість басейнів річок можна віднести до забруднених та дуже забруднених. Якість води у поверхневих водних об’єктах є вирішальним чинником санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Україна має ресурси підземних вод, які можуть використовуватись як джерела питного водопостачання. З розвіданих 1047 ділянок родовищ підземних вод введено в експлуатацію 561, більшість з яких працює не на повну потужність. Переважна більшість ресурсів підземних вод зосереджена в північних та північно-західних областях. Південні обласні мають обмежені ресурси підземних вод через несприятливі гідрогеологічні умови для їх накопичення.

Вода з більшості підземних джерел за фізико-хімічними показниками не відповідає встановленим вимогам і подається споживачам з відхиленням за такими показниками: залізо, марганець, жорсткість, хлориди, сульфати, мінералізація, фтор тощо, на підставі дозволів Держпродспоживстандарту.

Каналізаційними спорудами міст, селищ, та сільських населених пунктів щорічно відводиться у природні водойми більше 2420 млн.м3 стічних вод. Кількість пропущених через очисні споруди стічних вод становить майже 2360 млн.м3. З загального обсягу пропущених через очисні споруди стічних вод повне біологічне очищення проходить 96%. Половина обладнання на 1/4 водопровідних та каналізаційних очисних споруд відпрацювали нормативний строк експлуатації, що призводить до зниження ефективності очистки питної води та стічних вод, підвищених витрат енергетичних та природних ресурсів, збільшення собівартості послуг.

Забруднення водних об’єктів — джерел питного водопостачання, за недостатньої ефективності роботи каналізаційних та водопровідних очисних споруд, тягне за собою погіршення якості питної води та створює серйозну небезпеку для здоров’я населення в багатьох регіонах, відставання України від розвинутих країн по середній тривалості життя та високу смертність певною мірою пов’язаною із споживанням недоброякісної питної води.

Проблеми водозабезпечення населення та якості питної води мають загальнодержавне стратегічне значення і потребують комплексного вирішення.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Оптимальним варіантом розв’язання існуючих проблем є реалізація державної політики інноваційно-інвестиційного розвитку систем підготовки питної води та очищення стічних вод, спрямованих на охорону джерел питного водопостачання, нормативно-правове забезпечення у сфері питної води та питного водопостачання, забезпечення розроблення та впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій підготовки питної води та очищення стічних вод, відповідного обладнання та приладів контролю, підготовка професійних кадрів у цій сфері та інформування населення країни про якість питної води.

Шляхи розв’язання проблеми:

 • проведення зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання та оцінка еколого-гігієнічного стану джерел питного водопостачання згідно нових нормативних документів;
 • будівництва та реконструкції каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених та недостатньо очищених стічних вод, що скидаються у навколишнє природнє середовище;
 • зменшення втрат та питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підйом, подачу, очищення води та пропуску стоків;
 • удосконалення нормативно-правового та науково-технічного забезпечення у сфері питної води та питного водопостачання у відповідності до стандартів Євросоюзу та з урахуванням національних особливостей;
 • проведення комплексних науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок і впровадження на їх основі нових розробок щодо підготовки питної води та очищення стічних вод, енерго- та ресурсозбереження;
 • будівництва та реконструкції в населених пунктах, де якість питної води не відповідає встановленим вимогам і подається за тимчасовими дозволами Держспоживстандарту, станцій водопідготовки та доочистки питної води, в першу чергу в дошкільних, шкільних та лікувальних закладах;
 • оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;
 • перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців сфери управління водопровідно-каналізаційним господарством та контроль-вимірювальних лабораторій.

Завдання Програми:

 • охорона джерел питного водопостачання;
 • розвиток та реконструкція систем водопідготовки;
 • нормативно-правове та науково-технічне забезпечення реалізації програми;
 • підготовка кадрів, моніторинг і контроль якості у сфері питної води та питного водопостачання, інформування громадськості.

Очікувані результати, ефективність Програми:

Виконання Програми дасть можливість:

 • реалізувати державну політику у сфері питної води та питного водопостачання;
 • підвищити якість питної води та очистки стічних вод;
 • покращити санітарну, епідемічну та екологічну ситуації в Україні;
 • забезпечити охорону джерел питного водопостачання;
 • впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення сучасні технології, обладнання, матеріали тощо;
 • зменшення втрат води та питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на надання одиниці послуги, щорічно на 1-2%;
 • забезпечити модернізацію інфраструктури підприємств питного водопостачання та водовідведення;
 • збільшити на 15% частку населення, що забезпечується якісною питною водою.

Завдання Програми можуть бути виконані за умови реалізації взаємопов’язаних заходів інших програм, зокрема:

 • Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води;
 • Загальнодержавної Програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів;
 • Загальнодержавної Програми розвитку водного господарства;
 • Загальнодержавної Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів:

 • Державного бюджету України;
 • коштів місцевих бюджетів;
 • коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення, відповідно до Програми їх розвитку;
 • інших джерел фінансування, в тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків тощо.

Обсяги фінансування Програми уточнюватимуться під час складання проекту державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядником коштів, відповідальним за виконання окремих завдань і заходів Програми .

Контроль за виконанням цієї Програми, а також регіональних і місцевих програм здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань водопровідно-каналізаційного господарства, інші центральні органи виконавчої влади.

Громадський контроль за ходом виконання Програми здійснюється представниками громадських організацій, статутом яких передбачено провадження діяльності у сфері водопровідно-каналізаційного господарства.

1end

Інформація про програму «Питна вода України» надана
виробничо-технічним відділом КП «Вінницяоблводоканал»

 

Будні підприємства

Подачa показників лічильників

«Вода дороже алмаза».

Туркменская пословица

Малюнки дітей

На сайті Один гість та користувачі відсутні