21022, м.Вінниця, вул.Київська 173, 67-03-12 - приймальня, 64-40-44 - колцентр
53-72-18 - аварійно-диспетчерська служба, сайт: www.vinvk.com.ua, е-mail:office@vinvk.com.ua

Перелік та вартість показників якості
питної води, поверхневих та підземних джерел водопостачання
(чинні з 01.02.2020, наказ №22 від 17.01.2020)


п/п
Показник Вартість з ПДВ, грн.
1 Каламутнiсть 90,00
2 Забарвленість 55,00
3 Запах 19,00
4 Смак та присмак 15,00
5 Водневий показник рН 55,00
6 Розчинений кисень 82,00
7 Загальна жорсткість 91,00
8 БСК 5 108,00
9 Окислювальнiсть перманганатна 84,00
10 Поверхнево активні речовини 100,00
11 Загальний і розчинений органічний вуглець 396,00
12 Загальна лужність 80,00
13 Натрій 109,00
14 Амоній 88,00
15 Феноли 270,00
16 Фториди 58,00
17 Хлориди, мг/дм3 86,00
18 Нітрити, мг/дм3 103,00
19 Хроматографічний аналіз групи катіонів (амоній, калій, натрій, літій, кальцій, магній) 1027,00
20 Хроматографічний аналіз групи аніонів (броміди, сульфати, нітрити, нітрати, фосфати, хлориди, фториди) 1027,00
21 Нітрати 112,00
22 Полiфосфати 134,00
23 Сульфати 100,00
24 Сухий залишок 70,00
25 Електролітична провідність 70,00
26 Залишковий хлор (загальний, вiльний, зв’язаний) 103,00
27 Полідіалілдиметил амоній хлорид 250,00
28 Ціаніди 456,00
29 Завислi речовини 98,00
30 Нафтопродукти 358,00
31 Молiбден 292,00
32 Молiбден (методом ААС) 450,00
33 Миш’як 258,00
34 Миш’як (методом ААС) 450,00
35 Свинець 280,00
36 Свинець (методом ААС) 450,00
37 Цинк 130,00
38 Цинк (методом ААС) 450,00
39 Мiдь 130,00
40 Мідь (методом ААС) 450,00
41 Кадмій 286,00
42 Кадмій (методом ААС) 450,00
43 Нікель 268,00
44 Нікель (методом ААС) 450,00
45 Хром 150,00
46 Хром (методом ААС) 450,00
47 Ртуть 244,00
48 Ртуть (методом ААС) 450,00
49 Кремній 148,00
50 Кремній (методом ААС) 450,00
51 Алюмiнiй 102,00
52 Залiзо 118,00
53 Марганець 100,00
54 Кобальт (методом ААС) 450,00
55 Селен (методом ААС) 450,00
56 Сурма (методом ААС) 450,00
57 Стронцій (методом ААС) 450,00
58 Поліакриламід 324,00
59 Солі ПГМГ 486,00
60 Хлорорганічні інсектициди (сума ά-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ , альдрин, ДДД, ДДТ) 2700,00
61 Хлороформ 324,00
62 Дибромхлорметан 324,00
63 1,2 дихлоретан 324,00
64 Тертахловуглець 324,00
65 Трихлоретилен та тертахлоретилен (сума) 540,00
66 Тригалометани (сума: хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан) 1080,00
67 Хлороформ + тетрахлорвуглець 540,00
68 Хлороформ + тетрахлорвуглець + 1,2 -дихлоретан 648,00
69 Хлороформ + тетрахлорвуглець + 1,2 -дихлоретан + дибромхлорметан 1080,00
70 Ентерококи 151,00
71 Ентерококи (тест Enterolert) 307,00
72 Загальні коліформи 162,00
73 Е. соli 162,00
74 Загальні коліформи + Е. Соli (тест COLILERT -18 ) 348,00
75 Загальне мікробне число при 37оС-24 год 118,00
76 Число мікроорганізмів в 1 см3 118,00
77 Патогенні кишкові найпростіші 316,00
78 Кишкові гельмінти 316,00
79 Фiтопланктон 108,00
80 Число сапрофiтних бактерiй в см3 118,00
81 Число лактозо-позитивних кишкових паличок в дм3 (ЛКП) 114,00
82 Число бактерiй групи кишкових паличок в 1л води (колі -індекс, БГКП) 154,00
83 Колiфаг 172,00

Графік роботи лабораторії

Подачa показників лічильників

Малюнки дітей

На сайті 149 гостей та 0 користувачів