21022, м.Вінниця, вул.Київська 173, 67-03-12 - приймальня, 0800-754-044 - колцентр
53-72-18 - аварійно-диспетчерська служба, сайт: www.vinvk.com.ua, е-mail:office@vinvk.com.ua
Telegram-канал: t.me/vinvoda_info

Перелік показників та договірних цін
на дослідження якості поверхневої води, підземних джерел водопостачання, питної води
(ціни чинні з 01.01.2022, наказ №375 від 31.12.2021)


п/п
Показник Вартість з ПДВ, грн.
1 Каламутнiсть 100,00
2 Забарвленість 67,00
3 Запах 20,00
4 Смак та присмак 16,00
5 Водневий показник рН 66,00
6 Розчинений кисень 94,00
7 Загальна жорсткість 109,00
8 БСК 5 130,00
9 Окислювальнiсть перманганатна 100,00
10 Поверхнево активні речовини аніонні 130,00
11 Поверхнево активні речовини аніонні
(Cell Test Method)
450,00
12 Загальний і розчинений органічний вуглець 475,00
13 Загальна лужність 96,00
14 Натрій 130,00
15 Амоній 118,00
16 Амоній
(Ammonium Test Method)
126,00
17 Феноли
(Phenol Test Method)
270,00
18 Фториди 69,00
19 Фториди
(Fluoride Test Method)
76,00
20 Хлориди, мг/дм3 127,00
21 Нітрити, мг/дм3 112,00
22 Хроматографічний аналіз групи катіонів (амоній, калій, натрій, літій, кальцій, магній) 1500,00
23 Хроматографічний аналіз групи аніонів (броміди, сульфати, нітрити, нітрати, фосфати, хлориди, фториди) 1500,00
24 Нітрати 145,00
25 Полiфосфати 208,00
26 Фосфати
(Phosphate Test Method)
216,00
27 Сульфати 160,00
28 Сульфати
(Sulfate Test Method)
180,00
29 Сухий залишок 78,00
30 Електролітична провідність 78,00
31 Залишковий хлор (загальний, вiльний, зв’язаний) 166,00
32 Полідіалілдиметил амоній хлорид 375,00
33 Ціаніди
(Сyanide Test Method)
400,00
34 Завислi речовини 112,00
35 Нафтопродукти 466,00
36 Молiбден 348,00
37 Молiбден
(Molybdenum Cell Test)
450,00
38 Миш’як 361,00
39 Свинець 396,00
40 Свинець
(Lead Test Method)
400,00
41 Цинк 186,00
42 Цинк
(Zinc Test Method)
400,00
43 Мiдь 186,00
44 Кадмій 343,00
45 Кадмій
(Cadmium Test Method)
420,00
46 Нікель 322,00
47 Нікель
(Nickel Test Method)
328,00
48 Хром 210,00
49 Хром
(Chromate Test Method)
216,00
50 Ртуть 342,00
51 Кремній 208,00
52 Алюмiнiй 126,00
53 Залiзо 142,00
54 Залiзо
(Iron Test Method)
148,00
55 Марганець 130,00
56 Марганець
(Manganese Test Method)
360,00
57 Калій
(Potassium Cell Test Method)
450,00
58 Магній
(Magnesium Cell Test Method)
400,00
59 Кальцій
(Сalcium Cell Test Method)
320,00
60 Поліакриламід 456,00
61 Солі ПГМГ 729,00
62 Хлорорганічні інсектициди
(сума ά-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ , альдрин, ДДД, ДДТ)
3510,00
63 Хлороформ 424,00
64 Дибромхлорметан 424,00
65 1,2 дихлоретан 424,00
66 Тертахловуглець 424,00
67 Трихлоретилен та тертахлоретилен (сума) 702,00
68 Тригалометани (сума: хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан) 1404,00
69 Хлороформ + тетрахлорвуглець 702,00
70 Хлороформ + тетрахлорвуглець + 1,2 -дихлоретан 826,00
71 Хлороформ + тетрахлорвуглець + 1,2 -дихлоретан + дибромхлорметан 1404,00
72 Ентерококи 196,00
73 Ентерококи (тест Enterolert) 400,00
74 Загальні коліформи 210,00
75 Е. соli 210,00
76 Загальні коліформи + Е. Соli
(тест COLILERT -18 )
487,00
77 Загальне мікробне число
при 37оС-24 год
156,00
78 Число мікроорганізмів в 1 см3 156,00
79 Патогенні кишкові найпростіші 388,00
80 Кишкові гельмінти 388,00
81 Фiтопланктон 130,00
82 Число сапрофiтних бактерiй в см3 156,00
83 Число лактозо-позитивних кишкових паличок в дм3 (ЛКП) 136,00
84 Число бактерiй групи кишкових паличок в 1л води (колі-індекс, БГКП) 202,00
85 Колiфаг 226,00
86 Legionella pneumophila 1380,00

Графік роботи лабораторії

Подачa показників лічильників

Малюнки дітей

На сайті 101 гість та 0 користувачів